ALKMAAR - Ondanks de bezwaren van centrumbewoners vindt het Alkmaarse stadsbestuur dat het jaarlijkse muziekevenement 'De Brug Draait Door' op de Platte Stenenbrug ook dit jaar weer mag plaatsvinden. Wel onder dezelfde voorwaarden als afgelopen keer: de decibellen mogen niet boven de 95 komen en om 22:00 uur is het evenement afgelopen.

Bezwaarmakers ervaren de geluidsproductie van het evenement als ondraaglijk. Ook wordt volgens sommigen de zondagsrust hierdoor verstoord. Begin december vond er een hoorzitting plaats in het stadhuis waar belanghebbenden hun bezwaren konden toelichten tegenover een onafhankelijke externe bezwarencommissie.

Deze commissie heeft alle feiten en bezwaren op een rijtje gezet en een onafhankelijk advies gegeven aan burgemeester Bruinooge. Het besluit van het college is gebaseerd op de uitslag van de enquête die onder buurtbewoners is gehouden.

In dit onderzoek gaf bijna tweederde van de respondenten aan dat het evenement een volgende keer mag doorgaan. In het advies is ook gekeken naar de inspanningen die de organisatie al heeft gedaan om de binnenstadbewoners tegemoet te komen. Of de tegenstanders in beroep gaan is nog onduidelijk.