Gemeenteraad Zaanstad niet te vreden over verdeling evenementen subsidies

Een deel van de gemeenteraad van Zaanstad is niet tevreden over de verdeling van de subsidie voor evenementen.

Zaanstad heeft dit jaar een nieuwe procedure voor de subsidieverdeling geïntroduceerd waardoor drie grote evenementen geen geld krijgen.

De raadsleden mochten donderdagavond de betrokken adviescommissie en ambtenaar vragen stellen over de gang van zaken. De conclusie is dat organisatoren niet allemaal goed hebben begrepen wat er van ze verwacht werd en dat er geen tijd was om die leemte te repareren.

De vraag die de raad beantwoord probeerde te krijgen is of dat aan de nieuwe regels heeft gelegen of aan gemakzucht van de aanvragers.

Op twee na hebben de 24 organisatoren geen gebruik gemaakt van het spreekuur dat de gemeente in het leven heeft geroepen om de procedure uit te leggen.

Misverstanden

Mieke van der Beek (CU) begreep wel dat er bijna niemand op het spreekuur kwam. ,,Ik wist op school ook pas na de toets wat ik niet begreep. Niet daarvoor.’’

Het waren soms maar kleine misverstanden waarop het mis liep. Zo zijn er organisaties die vragen over duurzaamheid hebben beantwoord vanuit het oogpunt of hun evenement meerdere jaren zou kunnen bestaan. Terwijl er bedoeld werd hoe zij rekening hielden met het milieu.

Fout

Een van de leden zei dat de adviescommissie een avond heeft geoefend om de vragenlijst in te vullen. Rosa-raadslid Natasja Groothuismink.

,,Als een expert een avond oefent, kunt u zich dan voorstellen dat een organisator het niet begrijpt?’’ Antwoord: ,,Daarom hebben wij het spreekuur gehouden.’’

Maar eenmaal fout ingevuld, was er geen weg terug. Tussen het advies van de commissie en het besluit van de gemeente was er geen tijd om de aanvraag te verbeteren.

De organisatoren van evenementen kregen een afwijzing of een beschikking met een lager bedrag dan zij nodig hadden en daarmee was de zaak voor dit jaar beklonken.

De bijeenkomst van donderdagavond moest duidelijkheid verschaffen over wat er mis is gegaan. Later praat de raad met wethouder Dick Emmer over verbeteren van het systeem.