Copyright

Copyright

Deze website bevat werken en merken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten en afbeeldingen (inclusief RSS feed) en andere materialen op deze site zijn eigendom van SANI ADVERTISING BV  of derden. Elke vorm van her publicatie of verveelvoudiging van (een deel van) de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SANI ADVERTISING BV  is nadrukkelijk verboden. Voor her publicatie of verveelvoudiging van gedeelten van deze site die worden verzorgd door derden, is toestemming van de betreffende auteursgerechtigde vereist. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Bij het gebruiken, kopiëren of wijzigen van deze informatie van SANI ADVERTISING BV  of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SANI ADVERTISING BV , zal SANI ADVERTISING BV  de noodzakelijke maatregelen nemen volgens de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.