Disclaimer

Disclaimer

Door evenementenindustrie.nl (“website”) van Sani Advertising bv te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. SANI ADVERTISING BV  kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van de website is door ons zorgvuldig samengesteld, u gebruikt deze echter altijd op eigen risico. SANI ADVERTISING BV  zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat de website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie (ook ons aanbod van diensten) kan fouten bevatten of achterhaald zijn. SANI ADVERTISING BV  is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) de website. Handelingen die u op basis van de website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan geen overeenkomst tussen SANI ADVERTISING BV  en u tot stand komen. Ook voor aan de website gekoppelde bestanden of voor op de website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt SANI ADVERTISING BV  geen aansprakelijkheid. SANI ADVERTISING BV  controleert de inhoud die gebruikers zelf op de website plaatsen niet, maar SANI ADVERTISING BV  kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@Sani Advertising BV .nl. U mag de website gebruiken, maar u kunt daarbij geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. SANI ADVERTISING BV  behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Voor toestemming voor het gebruik van inhoud van de website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@Sani Advertising BV .nl contact met ons opnemen.