Inspraak nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen

door | 19 juli 2017 | Evenementen

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar, met hulp van deskundigen en in overleg met omwonenden en de evenementenbranche, nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid dat op 1 januari in 2018 ingaat.

Nieuw geluidbeleid

Het nieuwe geluidbeleid is gericht op het beperken van overlast door duidelijke keuzes te maken. Dat gebeurt op zes manieren.

  • Organisatoren moeten voortaan vooraf een geluidplan of akoestisch onderzoek indienen waarin ze onderbouwen dat ze niet meer geluid produceren dan nodig (1);
  • er komt een nieuwe, strengere geluidsnorm voor muziekevenementen van maximaal 85 dB(C) op de gevel. Alleen voor de Pride Amsterdam en Koningsdag ligt de norm op maximaal 95 dB(C) (2);
  • het aantal geluidbelastende evenementen wordt gemaximeerd op 3 per jaar per locatie in de stad. Voor 21 evenementenlocaties wordt op basis van locatie-onderzoek een maatwerk dagennorm gesteld (3);
  • organisatoren worden verplicht gebruik te maken van door de gemeente vastgestelde Best Beschikbare Technieken, waarmee overlast wordt verminderd (4);
  • de geluidbelasting van evenementen wordt niet langer incidenteel en kortdurend gemeten, maar continue (5);
  • en de gemeente committeert zich aan het landelijke convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector, maar is 3 decibel strenger dan de norm van 103 dB(A) op het evenemententerrein (6).

Locatieprofielen

In het nieuwe evenementenbeleid spelen locatieprofielen een belangrijke rol. De afgelopen tijd is voor 76 locaties in de stad bepaald onder welke condities er op deze locaties evenementen kunnen plaatsvinden. Voor 55 van de 76 evenementenlocaties geldt de standaardregel van maximaal drie geluidbelastende evenementendagen (maximaal 85 dB(C) op de gevel) per jaar.

Voor de 21 locaties waar de afgelopen jaren meer dan drie muziekevenementen per jaar werden georganiseerd, is een geluidlocatieprofiel opgesteld. De geschiktheid van de locaties is gescoord met punten, en daarna onderverdeeld in vijf categorieën (van meest geschikt tot minst geschikt).

Downloads

Ter inspraak

  • hahhakjkj

Ter info

De inspraakperiode voor het nieuwe geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen loopt van 19 juli tot en met 22 september 2017.

Indienen van een inspraakreactie kan op de volgende manieren

  • Schriftelijk: stuur uw reactie naar Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam, onder vermelding van ‘Inspraakreactie nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen’. De inspraakbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats bevatten.
  • Of reageren via het online formulier.

Het nieuwe geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam, beleidsregel en locatieprofielen, ligt ook ter inzage bij alle Stadsloketten.

Partnerbijdragen

Werk jij graag met mensen en heb jij een passie voor verkopen? Dan heeft totaalBED een toffe baan voor jou! Jordi (23) is verkoopadviseur bij totaalBED en vertelt waarom het zo leuk is om bij dit bedrijf te werken. Na zijn opleiding detailhandel werkte Jordi een tijdje in een dierenwinkel. ”Dat was leuk, maar ik kon daar […]

...

Meer nieuws