De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar, met hulp van deskundigen en in overleg met omwonenden en de evenementenbranche, nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid dat op 1 januari in 2018 ingaat.