MELDPLICHT VOOR BUITENLANDSE WERKNEMERS IN NL OPNIEUW UITGESTELD

door | 19 december 2019 | CLCVECTA NIEUWS

De meldplicht houdt in dat buitenlandse dienstverrichters verplicht zijn om een melding te doen aan de Nederlandse overheid alvorens zij de dienst komen verrichten. Deze meldingsplicht komt voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet moet ervoor zorgen dat buitenlandse, gedetacheerde werknemers ook een aantal minimumarbeidsvoorwaarden in Nederland krijgen, en dat kan worden gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Het gaat hier o.a. om:
– het recht op minimumloon (inclusief vergoedingen voor overwerk)
– het minimumaantal betaalde vakantiedagen
– gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
– voldoende rusttijden
– gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Alle informatie kunt u vinden via www.postedworkers.nl.De meldplicht gaat in op 1 maart 2020

Partnerbijdragen

Werk jij graag met mensen en heb jij een passie voor verkopen? Dan heeft totaalBED een toffe baan voor jou! Jordi (23) is verkoopadviseur bij totaalBED en vertelt waarom het zo leuk is om bij dit bedrijf te werken. Na zijn opleiding detailhandel werkte Jordi een tijdje in een dierenwinkel. ”Dat was leuk, maar ik kon daar […]

...

Meer nieuws