WERKGEVERS MOETEN TRANSITIEVERGOEDING PROACTIEF UITBETALEN

door | 28 november 2019 | CLCVECTA NIEUWS

Onlangs deed het gerechtshof in Den Haag een uitspraak waarmee is vast komen te staan dat je als werkgever de transitievergoeding proactief moet uitbetalen wanneer geen discussie bestaat over de verschuldigdheid ervan. Afwachten of de werknemer de vervaltermijn laat verstrijken is in strijd met goed werkgeverschap en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en niet toegestaan. Doe je dat toch zal de rechter een beroep op de vervaltermijn waarschijnlijk niet accepteren.

Situatie die aanleiding gaf tot de uitspraak

Een werkgever vraagt bij UWV een ontslagvergunning aan voor een werknemer die 2 jaar ziek is. Voorafgaand aan de procedure laat de werkgever schriftelijk aan de zieke werknemer weten dat, als de ontslagvergunning wordt verleend, de transitievergoeding zal worden uitbetaald. Het UWV verleent vervolgens een ontslagvergunning en de zieke werknemer wordt door de werkgever ontslagen. In de ontslagbrief staat, in tegenstelling tot in de eerdere brief, echter niets over de transitievergoeding. De zieke werknemer en zijn advocaat verzoeken de werkgever vervolgens meerdere keren om tot uitbetaling over te gaan. Pas na het verstrijken van de vervaltermijn voor het kunnen opeisen van de transitievergoeding bij de rechter reageert de werkgever. De werknemer kan door het verstrijken van de vervaltermijn geen aanspraak meer maken op de transitievergoeding en de transitievergoeding zal ook niet meer worden uitbetaald, zo stelt de werkgever.

Overweging van de rechter

Het gerechtshof overweegt dat er tussen partijen geen meningsverschil bestaat over het recht op de transitievergoeding. Dit blijkt ook uit de brief van de werkgever die voorafgaand aan de procedure bij het UWV naar de werknemer is gestuurd. Het gerechtshof stelt dan ook vast dat de werkgever kennelijk als beleid hanteert dat, ook in gevallen waarin duidelijk is dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding, wordt afgewacht of de werknemer tijdig een procedure bij de rechter start. Wanneer de werknemer dit niet doet kiest de werkgever er kennelijk voor om geen transitievergoeding uit te betalen. Deze handelswijze is volgens het gerechtshof in strijd met goed werkgeverschap en bovendien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het beroep op de vervaltermijn wordt daarom niet geaccepteerd en de werkgever moet de transitievergoeding alsnog uitbetalen.

Transitievergoeding

Een belangrijke uitspraak in het licht van de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari in werking treedt. Dan hebben namelijk alle medewerkers recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt. De referteperiode van twee jaar verdwijnt. Zelfs als de werkgever tijdens de proeftijd opzegt, is dus een transitievergoeding verschuldigd. Ook komt er een nieuwe rekenmethode voor de transitievergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van de dagen die de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en er wordt niet meer afgerond op halve jaren. De regel dat dienstjaren hoger dan 10 jaar gelden voor 1/4e bruto maandsalaris vervalt. Die jaren tellen voortaan ook gewoon voor 1/6e.

Bron: BDO

Partnerbijdragen

Werk jij graag met mensen en heb jij een passie voor verkopen? Dan heeft totaalBED een toffe baan voor jou! Jordi (23) is verkoopadviseur bij totaalBED en vertelt waarom het zo leuk is om bij dit bedrijf te werken. Na zijn opleiding detailhandel werkte Jordi een tijdje in een dierenwinkel. ”Dat was leuk, maar ik kon daar […]

...

Meer nieuws