WETSVOORSTELLEN VOOR WERKEN MET ZZP’ERS TE COMPLEX EN GAAN NIET WERKEN

door | 12 december 2019 | CLCVECTA NIEUWS

De Stichting van de Arbeid, waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, vindt dat minister Koolmees de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring niet moet indienen. De wetsvoorstellen zijn complex voor opdrachtgevers én -nemers, en controle en handhaving zijn niet goed geregeld. ‘De voorstellen zijn onvoldoende ingebed in een bredere visie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.’

Ad hoc
Volgens de Stichting van werkgevers en vakbonden hebben de maatregelen in grote mate een ad hoc-karakter, terwijl de gevolgen verstrekkend zijn voor alle werkenden. In vormgeving en uitvoering zijn de voorstellen ‘uitermate complex. De doelstelling om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer te verduidelijken, lijkt verder weg dan ooit.’

Regels manipuleren
Partijen te goeder trouw riskeren sancties als zij – onbedoeld – in strijd met de wet handelen. Partijen te kwader trouw kunnen de uitvoering van de regels juist manipuleren. Controle en handhaving zijn onvoldoende ingericht om dit tegen te gaan.

Toename lastendruk
Minister Koolmees wil een minimumtarief van 16 euro invoeren voor de onderkant van de zzp-markt, en een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant, zzp’ers die meer dan 75 euro per uur rekenen. Volgens de Stichting levert dit een ‘grote toename’ in de administratieve lastendruk op voor zowel opdrachtnemers als -gevers, en is er geen garantie dat het minimumtarief voldoende bescherming biedt. De ondernemingsorganisaties en de vakbonden zullen binnenkort nog afzonderlijk aanvullend reageren.

Partnerbijdragen

Werk jij graag met mensen en heb jij een passie voor verkopen? Dan heeft totaalBED een toffe baan voor jou! Jordi (23) is verkoopadviseur bij totaalBED en vertelt waarom het zo leuk is om bij dit bedrijf te werken. Na zijn opleiding detailhandel werkte Jordi een tijdje in een dierenwinkel. ”Dat was leuk, maar ik kon daar […]

...

Meer nieuws