Zomercarnaval of Oranje-optocht krijgen een kleurrijk ludiek tintje met de steltlopers van Raaftheater.

Zomercarnaval of Oranje-optocht krijgen een kleurrijk ludiek tintje met de steltlopers van Raaftheater. Onder de noemer ‘Carnivale Argentina’ brengen ze swingende Zuid-Amerikaanse muziek en prachtige uitgedoste ‘danseressen’.

Theater Raaf is Walt Raaf of Walter Raben en zijn partner Debby Goede.
Raaffamilie is samen met hun 3 zonen, Savan, Silas en Semjon het gezin op stelten.
Een groep van ruim 20 steltenlopers ondersteunt Raaf bij grote optredens.

Ravenfanfare is de Waltzen Raven band acoustisch en op klompen. Deze act wordt alleen verhuurd in het TheaterTruck pakket.

101 theater-acts beschrijven de wereld en zijn geschiedenis. Raaf is gaaf is van de goden en het aardse paradijs.